Společnost RANIT přináší na trh řešení, jak eliminovat ztráty hmoždinek na stavbách vlivem špatného ukotvení v nestabilních staticky problematických podkladech (děrované cihly, spáry atd.) Jestliže se hmoždinka vlivem špatného podkladu správně neukotví, lze ji zpětným chodem vyšroubovat. Na talířek se šroubem jednoduše namontujeme dodanou náhradní kotevní zónu ROCKET a to do mírného odporu při montáži. Hmoždinku IsoFux Rocket tak můžeme opakovaně použít a namontovat. Výrazně tím snížíme ztráty způsobené nekvalitním podkladním materiálem pro kotvení nebo spárou.