Kotvení systémem EVOlution

Společnost RANIT vyvinula zcela revoluční systém mechanického upevnění ETICS pro izolace z EPS.

Vycházela přitom z aktuálního stavu pevnosti izolantů. Současné upevnění talířovými hmoždinkami není již tak spolehlivé. Přítlak talířovými hmoždinkami se během životnosti ETICS může výrazně snižovat, což může vést k vadám ETICS nebo dokonce k jeho kolapsu.

U izolantů z minerální vlny se přítlačná síla a tím bezpečnější zajištění stability systému zajistí rozšiřujícím nebo prostorově tvarovaným talířem. U izolací EPS však takový způsob nelze aplikovat.

Proto je ideálním řešením zajištění u těchto polystyrénových izolantů kombinace stlačením a slepením. Nově navržená patentově chráněná hmoždinka IsoFux Rocket EVOlution toto splňuje.

Z měření odolnosti proti protažení hmoždinky EVOlution izolantem EPS v ploše (graf) je patrné, že posuv v izolantu u takto aplikované hmoždinky je zcela minimální, cca 3-5 mm (osa x) a hodnota síly potřebné na protažení hmoždinky izolantem je přitom velmi vysoká (osa y). U kvalitních talířových hmoždinek dochází k obdobným hodnotám síly potřebné na protažení hmoždinky, ale při posuvu 30-40 mm, což je cca 10x více a v praxi to znamená kolaps ETICS!!! U zkoušek protažením ve spáře jsou hodnoty u hmoždinky EVOlution o cca 10% vyšší díky slepení  desek EPS. U talířových hmoždinek je to logicky výrazně nižší hodnota, jelikož nám talířek přitlačuje pouze 1/3 desky.

Patentovaná mechanicko-injektovaná hmoždinka IsoFux Rocket EVOlution v kombinaci s EVO nízkoexpanzní pěnou pokryje tloušťky izolace EPS od 100 – 300 mm (do budoucna až 420 mm) s jednou hmoždinkou, disponuje nulovým bodovým prostupem tepla a zajistí významnou úsporu na ceně za kotevní prvek a logistice.

Graf: Hodnoty protažení izolantu EPS s hmoždinkou IsoFux Rocket EVOlution v ploše Rpanel