Společnost RANIT CZ ve spolupráci se společností TOROCK vyvinula nosnou konstrukci pro předsazení oken a dveří do prostoru ETICS – systém WIN‑ROCK.

Systém WIN-ROCK vytváří pomocnou konstrukci pomocí speciálních nosných konzol FIXPOINT 80, vyrobených z pevnostního plastu, zajištuje neprůvzdušné napojení oken a dveří na konstrukci stěny a také vnější ochranu připojovací spáry. Nosné konzoly jsou lepeny a mechanicky připevněny na líc konstrukce nosné stěny a umožňují vyrovnat nerovnosti stěny i stavebního otvoru.

Velkou výhodou oproti stávajícím systémům na trhu je:

  • Použití i pro rekonstrukce
  • Upevnění rámu výplní bez jeho provrtání
  • Nezasahování do ostění v interiéru
  • Redukce tepelných vazeb
  • Statické zajištění výplně
  • Snadná rektifikace
  • Rychlá realizace
  • Zajištění stability na různých stavebních materiálech
  • Zajištění dilatace zejména plastových okenních rámů
  • Snadné zajištění neprůvzdušnosti připojovací spáry

Srdcem systému je nosná konzola FIXPOINT 80, vyrobená z pevnostního plastu. Umožňuje předsazení výplní až do vzdálenosti 90 mm od nosné obvodové stěny (větší předsazení 100-200 mm dodáme na vyžádání).

FIXPOINT 80

System WIN-ROCK zahrnuje i statické zajištění oken a dveří na úrovní podlahy. Dveře a okna na úrovni podlahy jsou obvykle rozměrnější než okna osazená na úrovni parapetu a vyznačují se obvykle vyšší hmotností a také vyšším vneseným zatížením. Tato varianta prahového řešení je řešena použitím prahových desek a prahových úhelníků.

Prahové řešení

Prahové řešení

Více informací najdete v Předsazené montáži WIN-ROCK