Problematika poškození fasády ETICS povětrnostními vlivy začíná být stále častějším jevem současné doby. Jedna z příčin poškození je přisuzována zejména stále větší měkkosti izolantů pro ETICS a fixních kotevních prvků, klasických talířových hmoždinek.

Zateplovací systém ETICS je v průběhu své životnosti namáhán povětrnostními vlivy, zejména sáním a tlakem větru. V případě sání větrem splňují hmoždinky svoji funkci spolehlivě. Jakmile je však ETICS namáhaný na tlak naporovým větrem, dojde přes vnější souvrství díky vyšší měkkosti izolantů k mírnému stlačení celého ETICS. Pokud je klasická talířová hmoždinka správně namontovaná, zůstává nám zafixovaná ve své poloze a vzdálenosti vůči nosnému podkladu, nikoliv však vůči izolantu a vnějšímu souvrství, tedy i omítce, která je větrem lehce stlačená. Pak dochází ke vzniku mikrotrhlin a prasklin na fasádě nebo k tzv. „hříbkovému efektu“, kde se nám hmoždinky díky talířku vytlačí přes základní vrstvu a na omítce se pak trvale vytvoří boule, tzv. hříbky.

           

Společnost RANIT vyvinula nové talířové šroubovací hmoždinky s teleskopickým efektem talířku. Inspirovala se přitom hmoždinkami určenými pro kotvení plochých střech, které izolaci bezpečně upevní, ale musí ji umožnit stlačení bez rizika protržení fólie. Na podobném principu pracují i šroubovací teleskopické talířové hmoždinky IsoFux Rocket. Přítlakem talířku zajistí hmoždinka stabilitu ETICS proti sání větru. V případě tlaku větru může dojít k mírnému stlačení celého ETICS a díky teleskopickému efektu talířku hmoždinky dojde k jeho posunu směrem k nosnému podkladu. Po odeznění tlaku větru se izolace díky pružné deformaci vrátí do původního stavu spolu s talířkem teleskopické hmoždinky. Tím nedojde k protlačení talířku přes základní vrstvu ETICS a následně k nevratnému poškození fasády (trhlinám a hříbkovému efektu). Talířek pak nadále stlačuje izolaci a zajišťuje stabilitu ETICS po celou dobu jeho životnosti.

  

Další nespornou výhodou tohoto teleskopu je i lepší montážní spolehlivost hmoždinek IsoFux Rocket, jelikož se při zápustné montáži nedeformuje plastová část hmoždinky. Právě deformace dříků běžných hmoždinek negativně přispívá k větším nárokům na kotevní spoj v problematických materiálech, jako jsou děrované cihly nebo plynosilikáty a dochází k prasknutí podkladního materiálu v kotevním spoji.