Poškození či kolaps ETICS povětrnostními vlivy může být zanedlouho velmi častým tématem. Hlavním důvodem jsou menší objemové hmotnosti izolantů, statické zajištění a s tím související náporový vítr (tlak).

Zateplovací systém ETICS je namáhán povětrnostními vlivy, zejména sáním (tah) a náporovým větrem (tlak). V případě sání větrem splňují kvalitní hmoždinky svoji funkci spolehlivě. U současných aplikovaných izolací z minerální vlny (CS(10) 30 a méně) proto projektanti navrhují prostorově tvarované talíře s větším průměrem.

Animace působení tlaku a sání větrem na budovu, Zdroj: Schutz vor Naturgefahren

Jakmile je však ETICS namáhaný na tlak, může dojít při větším náporovém větru k mírnému stlačení ETICS. Tím je však hmoždinka namáhaná opačným směrem, než na který byla staticky posuzována. Střídavé účinky větru na sání (tah) a nápor (tlak) mohou talířovou hmoždinku tzv. „vycukat“ v rozpěrné kotevní zóně z podkladu. V tento moment se hmoždinka uvolní v podkladu, přestane plnit svojí funkci a hrozí kolaps celého ETICS. Týká se to hlavně izolantů s napětím tlaku pro 10% deformaci 30 kPa a méně (CS(10) 30 a méně)

Střídavé silové účinky náporu a sání větru na běžnou hmoždinku a následné „vycukání“ rozpěrné zóny z podkladu  

Společnost RANIT z tohoto důvodu vyvinula patentově chráněné talířové šroubovací hmoždinky s teleskopickým efektem talířku. Inspirovala se přitom hmoždinkami určenými pro kotvení plochých střech. Na podobném principu pracují i šroubovací teleskopické talířové hmoždinky IsoFux Rocket.  Při tlaku větrem dojde díky teleskopickému efektu hmoždinky pouze k posunutí talířku a nikoliv rozpěrné kotevní zóny v nosném podkladu. Ta zůstává tímto silovým účinkům tlaku nedotčena. Zateplovací systém je pak spolehlivě zajištěn na veškeré silové účinky větrem.