Parapetní plech PARA ALU

Hliníkový parapetní plech PARA ALU na míru svařovaný je ukončen dvěmi bočnicemi. Parapetní plech je určen pro zabudování do systému PARA­ ‑ROCK. Parapetní plech se nepodsouvá (a „nezacvakává“) do vnější spodní drážky rámu okna. Prostor mezi parapetním plechem a okenním parapetním podkladním profilem je utěsněn komprimační těsnící páskou.   Pozn. V případě větších délek parapetu než 3 000 mm je možno parapetní plechy spojit dilatační spojkou.

Technická data

  • hloubka parapetního plechu: od 100 mm do 450 mm
  • tloušťka plechu: 1,5 mm
  • výška bočního lemu: 23 mm
  • výška zadního lemu: 25 mm
  • výška odkapového nosu: 40 mm
  • sklon parapetního plechu: 5°
  • komprimační těsnící páska: 10 x 5 mm
  • oboustranné výřezy 5 x 12 mm pro zasunutí do profilů SOL­ ‑PAD
  • základní barvy RAL: 9016, 1021, 2003, 3020, 5005, 6017, 8011,7012 (speciální odstíny RAL na vyžádání)
  • parapetní těsnící lišta pro optické připojení parapetních plechů a kamenných nebo keramických parapetních desek k podkladnímu profilu rámu.
 

Zaměření

Délka parapetního plechu PARA ALU se zaměřuje po dokončení základní vrstvy ETICS (kontaktního zateplovacího systému) a měří se jako minimální čistá vzdálenost od svislé vnitřní stěny parapetních omítkových profilů SOL­ ‑PAD. Hloubka parapetu se měří vlevo a vpravo při pohledu na parapet z vnějšího líce fasády. Je to rozměr parapetního plechu kolmo k oknu a to od vnější strany podkladního profilu okna až po navržený přesah parapetního plechu před líc fasády, který je dle ČSN 73 3610 min. 30 mm.  

Montáž

Na zadní lem parapetního plechu se nalepí komprimační těsnící páska po celé jeho délce. Montáž parapetního plechu se provádí zasunutím a doražením zadního lemu parapetního plechu na parapetní podkladní profil okenního rámu. Parapetní plech se zajistí přišroubováním k parapetnímu podkladnímu profilu okenního rámu nebo přilepením na parapetní lůžko (polymerním lepidlem např. SELENA FIX2 GT). Při montáži parapetního plechu se zadní lem nepodsouvá do spodní vnější drážky rámu okna! Poznámka: V případě vlastní výroby parapetního plechu je nutné dodržet výše uvedené rozměry! Od čisté vzdálenosti svislých vnitřních stěn omítkových profilů SOL‑PAD je nutné odečíst dilataci parapetního plechu dle jejich délky (min. 1,5 - 2 mm na každé straně)! Parapetní plech musí být přizpůsoben sklonu 5°.

Formulář – Poptávka PARA ALU plechu  | pdf | Poptávkový formulář PARA ALU plechu